ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΗΣ AL BAHIE AUCTION ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡ

Η επένδυση αναπτύσσεται σε μια έκταση ~ 10.000 m², στη Βιομηχανική Περιοχή του Κατάρ, αποτελούμενη από εγκαταστάσεις αποθήκευσης, εργαστήρια, διοικητικές περιοχές, καταλύματα, εκθεσιακούς χώρους και άλλες υποστηρικτικές εγκαταστάσεις.
Τα κτίρια καταλαμβάνουν συνολική έκταση 11.221,67 m². Η εγκατάσταση αποτελείται από το κύριο κτίριο αποθήκης (B01), το οποίο περιλαμβάνει εργαστήρια, πατάρι όπου στεγάζονται τα γραφεία, ημιώροφο με χώρο αποθήκευσης, γραφεία βοηθητικής αποθήκης και εκθεσιακό χώρο στο ισόγειο, καταλαμβάνοντας έκταση 4.431.59 m².
Εκτός από το κύριο κτίριο αποθήκης υπάρχουν επίσης τα ακόλουθα:
• στη δυτική πρόσοψη και Νοτιοδυτικά του έργου , κτίριο ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (B04) έκτασης 70 m²
• Βορειοανατολικά του έργου, Κτίριο Διαμονής (B02) έκτασης 2.290,00 m²
• Νοτιοδυτικά του έργου υπάρχει επίσης και κτίριο εγκαταστάσεων διαμονής (B03) έκτασης 1.350,00 m²
• Ο Ηλεκτρικός Υποσταθμός 1 (B08) βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο όριο χωροθέτησης (φράχτη) νότια του έργου. Ο Ηλεκτρικός Υποσταθμός 2 (B09) βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο όριο χωροθέτησης (φράχτη) βόρεια του έργου.
• Οι υπόγειες Δεξαμενές Πυρόσβεσης με αντλιοστάσιο βρίσκονται στο υπόγειο του κτιρίου εγκαταστάσεων διαμονής (B02).
• Επιπλέον, χρησιμοποιείται υπόγεια σηπτική δεξαμενή για ορθή αποχέτευση λυμάτων.

Προϋπολογισμός Έργου: 20.000.000 QR