Συμμετοχή IBLS στο LOGI.C 2020


 
 
 
 
 
 
Η IBLS συμμετέχει ως υπερήφανος χορηγός στα πολυσυνέδρια LOGI.C 2020 στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα.
Με κεντρικό μήνυμα «Μείνετε Ασφαλείς – Μείνετε Δραστήριοι», το 12o συνέδριο LOGI.C προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί λόγω Covid-19 και προετοιμάζεται αναλόγως για να διεξαχθεί με υβριδικό τρόπο κάνοντας χρήση της τεχνολογίας του Live broadcast (ζωντανή μετάδοση), έτσι ώστε ο κάθε σύνεδρος να έχει τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε δύο τρόπους παρακολούθησης των εργασιών του.