Ποιοι Είμαστε

Ποιοι Είμαστε

Η IBLS διαθέτει πλούσια εμπειρία στον σχεδιασμό Βιομηχανικών Κτιρίων και Αποθηκών Logistics , η οποία μας επιτρέπει την εφαρμογή αξιόπιστης μεθοδολογίας στα Επενδυτικά Σχέδια των πελατών μας..
Η IBLS κατέχει την μεθοδολογία και την εμπειρία για τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση – κατασκευή ειδικών εγκαταστάσεων.

Σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις Σχεδιασμού, Δημοπράτησης και την Διοίκησης Κατασκευής Έργων .
Η IBLS έχει χτίσει μακροπρόθεσμες σχέσεις με πελάτες κλειδιά μέσω της Εμπειρίας, Ικανοτήτων και της ομαδικής δουλειάς.

 • Κάτοχος ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ, με Α.Μ. 970, στις ακόλουθες κατηγορίες μελετών:
 • Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές – Ηλεκτρονικές μελέτες (Κατηγορία 9) – Πτυχίο Ε’ Τάξης
 • Βιομηχανικές μελέτες (Κατηγορία 15) – Πτυχίο Β’ Τάξης
 • Μέλος του U.S. Green Building Council (USGBC)

Τι προσφέρουμε

Η IBLS κατέχει την μεθοδολογία και την εμπειρία για τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση – κατασκευή ειδικών εγκαταστάσεων.

Η IBLS διαθέτει πλούσια εμπειρία στον σχεδιασμό Βιομηχανικών Κτιρίων και Αποθηκών Logistics , η οποία μας επιτρέπει την εφαρμογή αξιόπιστης μεθοδολογίας στα Επενδυτικά Σχέδια των πελατών μας..

Πλήρης Σχεδιασμός Έργου

– Ανάλυση Απαιτήσεων

Η κατανόηση των αναγκών των πελατών μας, η συστηματική αποτύπωση των υφιστάμενων και η πρόβλεψη μελλοντικών απαιτήσεων, καθώς και η ενσωμάτωση όλων των εργασιών μας σε ένα γενικότερο πλαίσιο σύγχρονων τεχνικών και λύσεων αποτελούν προϋπόθεση για την επιτυχία.

Ο σωστός σχεδιασμός λαμβάνει χώρα από μέσα προς τα έξω; από το Προϊόν & SKU και τις υφιστάμενες παραγωγικές δραστηριότητες στη διαδικασία Παραγωγής & Αποθήκευσης μέσα στο κτίριο.

Για τον λόγο αυτό, η iblsξεκινά κάθε Έργο που αναλαμβάνει με Διαγνωστική Μελέτη και Ανάλυση Απαιτήσεων ( Οργάνωση & Ανάλυση των Δεδομένων σχετικά με τα Αποθέματα και την Παραγωγή) για να καταλήξει στις κατάλληλες προτεινόμενες λειτουργικές ρυθμίσεις και τον προτεινόμενο Σχεδιασμό του Κτιρίου.

– Σχεδιασμός Κτιρίου

Το σχεδιαζόμενο κτίριο θα πρέπει να προσαρμόζεται στις ανάγκες του τρέχοντος αποθέματος και στις τρέχουσες παραγωγικές ανάγκες και όχι αντίστροφα. Τέτοιου είδους απαιτήσεις σχετίζονται με τα ακόλουθα κριτήρια:

 • ΜέγιστοςΑποθηκευτικός όγκος
 • Βέλτιστη ροή αγαθών στη διαδικασία παραγωγής
 • Ευέλικτη διάταξη ραφιών και γραμμών παραγωγής
 • Ευελιξία μεγέθους όλων των λειτουργικών περιοχών (RL, Cross Docking Area, Area Value Added)

– Μaster plan

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την πλήρη αξιοποίηση του και κατασκευή του έργου σε φάσεις, προκειμένου η πιθανή μελλοντική επέκταση των εγκαταστάσεων να είναι η βέλτιστη από οικονομική και τεχνική άποψη.

– Δραστηριότητες και Εξοπλισμός

Παρουσίαση και επιλογή σύγχρονων μεθόδων και εξοπλισμού λειτουργίας βιομηχανιών και Κέντρων Logistics:

 • Στατικά και Δυναμικά συστήματα αποθήκευσης
 • Εξοπλισμός διαχείρισης υλικών
 • Συστήματα Αυτοματισμών (Παλετών, κιβωτίων, συλλογής παραγγελιών, σύνθετων παραγωγικών διαδικασιών)
 • Συστήματα και Δραστηριότητες διαχείρισης Αποθήκευσης

Ανάληψη Πλήρους Ευθύνης

Ο κατάλληλος σχεδιασμός συνοδεύεται από την πλήρη ανάληψη ευθύνης για όλες τις μελέτες εγκατάστασης, την κατάρτηση του προϋπολογισμού , την αδειοδότηση του έργου, καθώς και την εποπτεία της κατασκευής έως και την παράδοση και λειτουργία του έργου από τον πελάτη:
 • Ανάληψη ευθύνης από έναν μόνο Manager όσον αφορά την επικοινωνία με τον πελάτη για όλα τα τεχνικά, οικονομικά και επιχειρησιακά ζητήματα που μπορεί να προκύψουν.
 • Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης σχετικά με τη διαχείριση και την υποστήριξη του σχεδιασμού, το πρωτοκόλλο επικοινωνιών και τη διασφάλιση της ποιότητας (QA/QC)
Oλοκληρωμένο επίπεδο ποιότητας και τεχνικής ικανότητας για όλα τα μέρη του σχεδιασμού:
 • Αρχιτεκτονικές Εγκαταστάσεις
 • Ειδικός Εξοπλισμός & Ειδικές Εγκαταστάσεις
 • Industrial Refrigeration Systems
 • Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις & Δίκτυα
 • Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
 • Ενεργειακά Συστήματα
 • Ειδικές Τεχνικές Υπηρεσίες (3D – Μοντέλο Σχεδιασμού Κτιρίου, ΒοQ, Άδειες Οικοδόμησης)
Διοίκηση Έργου μέσω Λεπτομερούς Διαδικασίας Σχεδιασμού και προσφοράς υπηρεσιών που εγγυώνται:
 • Τήρηση Χρονοδιαγράμματος
 • Διοίκηση Ποιοτικού Ελέγχου
 • Διαχείριση Προϋπολογισμού
 • Διοίκηση και Επίβλεψη της περιοχής
 • Τεχνική Διοίκηση

Εγγυημένος σχεδιασμός

Η IBLSεγγυάται την τεχνική επάρκεια όλων των μελετών της μέχρι και το ποσό των 3,000,000€ για μεμονωμένα κτίρια, με δυνατότητα αύξησης του ποσού αυτού στην περίπτωση μεγάλων επενδυτικών σχεδίων ή συγκροτημάτων μετά από αίτημα του πελάτη.