ΣΥΣΤΗΜΑ SPRINKLER & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΑΥΤΟΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΡΑΦΙΑ-ΜΑΝΔΡΑ ΕΛΛΑΔΑ

Slide 09
Slide 08
Slide 07
Slide 06
Slide 05
Slide 04
Slide 03
Slide 02
Slide 01
previous arrow
next arrow
Slide 09
Slide 08
Slide 07
Slide 06
Slide 05
Slide 04
Slide 03
Slide 02
Slide 01
previous arrow
next arrow

Η IBLS παρέχει την τεχνογνωσία της στην εγκατάσταση του συστήματος αυτόματου ψεκασμού και του φωτισμού LED  σε αυτοϋποστηριζόμενα ράφια.

3.000 m2 (2017)